Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Ο.Τ. 54 - Β' Φάση
Τ.Θ. 1321 - Τ.Κ. 570 22
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης

T: +30 2310 570175
F: +30 2310 570178

info@domicon.gr