Προϊόντα ››

Δάπεδα

6511-07-1001

Κωδ.: 6511-07-1001
EXTRA-TOP (Γκρι). Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων με χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσμικτα. Κατάλληλο για βιομηχανικά δάπεδα, βιοτεχνίες, υπόγεια, αποθηκευτικούς χώρους, συνεργεία, μηχανουργεία, χώρους στάθμευσης, χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης κλπ.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg