Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-1001

Κωδ.: 6610-07-1001
STUCCOCRET (Λευκό). Στόκος σπατουλαρίσματος για την εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών τοίχου που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες σοβά ή σκυροδέματος. Αντικαθιστά τους λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 20kg