Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-1003

Κωδ.: 6610-07-1003
PLANFIX Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg Λευκό