Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-1005

Κωδ.: 6610-07-1005
PLANFIX-FINE Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg Λευκό