Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-2002

Κωδ.: 6610-07-2002
EPOMAX-EK (Γκρι). Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, για συγκόλληση σκυροδέματος και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέματος, για σφράγιση αρμών, για σφράγιση ρωγμών στις οποίες πρόκειται να γίνουν ρητινενέσεις με τα EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: δοχείο 4kg (A+B)