Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-2004

Κωδ.: 6610-07-2004
EPOMAX-L20 (Υποκίτρινο διαφανές). Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-1,0 mm. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: δοχείο 1kg (A+B)