Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-2006

Κωδ.: 6610-07-2006
EPOMAX-L10 (Υποκίτρινο διαφανές). Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος ευρούς 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: δοχείο 1kg (A+B)