Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-2009

Κωδ.: 6610-07-2009
EPOMAX-ANCHOR (Σκούρο γκρι). Συγκολλητικό υλικό 2 συστατικών μεθακρυλικής πολυεστερικής βάσης. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο. Κατάλληλο για την αγκύρωση οπλισμών, ράβδων, ντιζών κλπ.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: Φύσιγγα 330 ml