Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-3002

Κωδ.: 6610-07-3002
UNICRET Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg Λευκό