Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-3003

Κωδ.: 6610-07-3003
UNICRET-FAST (Λευκό). Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Ιδανικός για επιδιορθώσεις σε παλιές και νέες κατασκευές. Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδομή. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS Ι, W0 κατά ΕΝ 998-1.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg