Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-4002

Κωδ.: 6610-07-4002
FERROSEAL (καφεκόκκινο). Ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: δοχείο 5kg