Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-4003

Κωδ.: 6610-07-4003
DUROCRET (Γκρί). Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κλπ.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg