Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-4005

Κωδ.: 6610-07-4005
RAPICRET (Γκρι) Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg