Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-4006

Κωδ.: 6610-07-4006
MEGACRET-40 (Γκρι). Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg