Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6610-07-4008

Κωδ.: 6610-07-4008
MEGAGROUT-101 (Γκρι). Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ακριβείας. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακί 25kg