Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6611-07-0009

Κωδ.: 6611-07-0009
ADINOL-DM (Υποκίτρινο). Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος με πλαστικοποιητικές ιδιότητες. Προστιθέμενο αδιαβροχοποιεί τις τσιμεντοκονίες, τους σοβάδες, το άοπλο σκυρόδεμα κλπ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1kg/100kg τσιμέντου για τσιμεντοκονίες. 1kg/100kg συνδετικού υλικού (τσιμέντο+ασβέστης) για σοβάδες ή 400-500g ανά χαρμανιά αναμικτήρα του 1/2 σάκου τσιμέντου. 0,8kg/100kg τσιμέντου για σκυρόδεμα.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: δοχείο 5kg