Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6611-07-0010

Κωδ.: 6611-07-0010
ADIFLEX-B (λευκό). Ελαστικοποιητής κονιαμάτων. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού στις υδραυλικές κόλλες πλακιδίων (Isomat AK 20, Isomat AK 10 κλπ.), στο στεγανωτικό κονιάμα AQUAMAT, στις τσιμεντοκονίες κλπ. Απαραίτητο βοήθημα όπου υπάρχουν μικρομετακινήσεις του υποστρώματος λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5-10kg/σακί 25kg των AQUAMAT, Superfix AK20, Multifix AK10, ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό ελαστικοποίησης.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: δοχείο 10kg