Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6611-07-0014

Κωδ.: 6611-07-0014
BEVETOL-SPL (καφέ σκούρο). Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, D & G). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο Ν/Τ κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως υπερρευστοποιητής - επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T11.1 και T11.2.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: δοχείο 20kg