Προϊόντα ››

Ξηρά Δόμηση

6112-01-6008

Κωδ.: 6112-01-6008
Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 60x90x25 AQUAPANEL- THERMOPROSOPSIS μήκος 2,5m
Κατασκευαστής: KNAUF
Συσκευασία: Κουτί 100τεμ.