Προϊόντα ››

Στεγανοποίηση

6310-05-10007

Κωδ.: 6310-05-10007
ESHADIEN 4kg/m² οπλισμός: υαλοπίλημα, επικαλ.: αλουμίνιο 60μ-πολυαιθυλένιο
Κατασκευαστής: ESHA
Συσκευασία: ρολό 1x10m