Προϊόντα ››

Στεγανοποίηση

6310-05-14004

Κωδ.: 6310-05-14004
ESHAPROTEX 3kg/m² οπλισμός: υαλοπίλημα, επικαλ.: πολυαιθυλένιο-πολυαιθυλένιο
Κατασκευαστής: ESHA
Συσκευασία: ρολό 1x10m