Προϊόντα ››

Στεγανοποίηση

6310-05-14005

Κωδ.: 6310-05-14005
ESHAPROTEX 4kg/m² οπλισμός: υαλοπίλημα, επικαλ.: πολυαιθυλένιο-πολυαιθυλένιο
Κατασκευαστής: ESHA
Συσκευασία: ρολό 1x10m