Προϊόντα ››

Στεγανοποίηση

6310-05-15002

Κωδ.: 6310-05-15002
ATLAS 4,5kg/m² Οπλισμός πολυεστέρας επικαλ.: ψηφίδα (*) - πολυαιθυλένιο.
Κατασκευαστής: ESHA
Συσκευασία: ρολό 1x10m