Προϊόντα ››

Στεγανοποίηση

6316-05-14001

Κωδ.: 6316-05-14001
R 85/25 Οξειδωμένη Άσφαλτος - Ασφαλτόκολλα για ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες.
Κατασκευαστής: ESHA
Συσκευασία: Σακκί 30kg