Προϊόντα ››

Σφράγιση / Συγκόλληση

6410-01-2001

Κωδ.: 6410-01-2001
Πλάκες για χωρίσματα ΤΡ 116 λ=0,037 W/mK άκαυστο Α1 πάχος 50mm
Κατασκευαστής: KNAUF INSULATION
Συσκευασία: Δέμα 16πλάκες Παλέτα 24δέμ.