Προϊόντα ››

Σφράγιση / Συγκόλληση

6410-01-2002

Κωδ.: 6410-01-2002
Πλάκες για χωρίσματα ΤΡ 116 λ=0,037 W/mK άκαυστο Α1 πάχος 75mm
Κατασκευαστής: KNAUF INSULATION
Συσκευασία: Δέμα 10πλάκες Παλέτα 24δέμ.