Προϊόντα ››

Σφράγιση / Συγκόλληση

6414-11-1001

Κωδ.: 6414-11-1001
THC 405 THRAKON (Λευκή). Εξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών . Σύμφωνα με ΕΝ 13499 και ETAG 004.
Κατασκευαστής: THRAKON
Συσκευασία: Σακκί 25kg