Προϊόντα ››

Σφράγιση / Συγκόλληση

6414-14-1001

Κωδ.: 6414-14-1001
FL 100 ST THERMOCOL (Λευκή, Ινοπλισμένη) - Τσιμεντόκολλα για θερμομονωτικές πλάκες. Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ 12004:2002, C2E, W2, ETAG004/ETCS, μέγεθος κόκκων < 0,7 mm.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: Σακκί 25kg