Προϊόντα ››

Χρώματα

6714-07-1002

Κωδ.: 6714-07-1002
PLANFIX Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: σακκί 25kg Γκρί