Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Κατασκευαστής
6610-07-1001 6610-07-1001 STUCCOCRET (Λευκό). Στόκος σπατουλαρίσματος για την εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών τοίχου που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες σοβά ή σκυροδέματος. Αντικαθιστά τους λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά. σακκί 20kg ISOMAT
6610-07-1003 6610-07-1003 PLANFIX Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών. σακκί 25kg Λευκό ISOMAT
6610-07-1004 6610-07-1004 PLANFIX-FINE Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης. σακκί 25kg Γκρί ISOMAT
6610-07-1005 6610-07-1005 PLANFIX-FINE Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης. σακκί 25kg Λευκό ISOMAT
6610-07-2001 6610-07-2001 EPOMAX-STUCCO (Γκρι). Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ιδανικός για στοκαρίσματα επιφανειών. Χρησιμοποιείται επίσης για τη συγκόλληση σκυροδέματος, σιδήρου, πέτρας, ξύλου κλπ, για την αποκατάσταση βλαβών στο σκυρόδεμα και τις τσιμεντοκονίες, καθώς και για το σφράγισμα ρωγμών που πρόκειται να συγκολληθούν με τις ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND. Ιδιαίτερα πρακτικό, λόγω της εύκολης αναλογίας ανάμιξης των συστατικών του (Α:B = 1:1 κατ΄ όγκο). δοχείο 1kg ISOMAT
6610-07-2002 6610-07-2002 EPOMAX-EK (Γκρι). Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, για συγκόλληση σκυροδέματος και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέματος, για σφράγιση αρμών, για σφράγιση ρωγμών στις οποίες πρόκειται να γίνουν ρητινενέσεις με τα EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND. δοχείο 4kg (A+B) ISOMAT
6610-07-2003 6610-07-2003 EPOMAX-EK (Γκρι). Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, για συγκόλληση σκυροδέματος και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέματος, για σφράγιση αρμών, για σφράγιση ρωγμών στις οποίες πρόκειται να γίνουν ρητινενέσεις με τα EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND. δοχείο 1kg (A+B) ISOMAT
6610-07-2004 6610-07-2004 EPOMAX-L20 (Υποκίτρινο διαφανές). Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-1,0 mm. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα. δοχείο 1kg (A+B) ISOMAT
6610-07-2005 6610-07-2005 EPOMAX-L10 (Υποκίτρινο διαφανές). Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος ευρούς 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα. δοχείο 3kg (A+B) ISOMAT
6610-07-2006 6610-07-2006 EPOMAX-L10 (Υποκίτρινο διαφανές). Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος ευρούς 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα. δοχείο 1kg (A+B) ISOMAT
6610-07-2007 6610-07-2007 DUREBOND (Γκρι). Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σκυροδέματος. Επίσης, ως ενέσιμο ρητινοκονίαμα για εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος με εύρος μεγαλύτερο των 3 mm και ως βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα. δοχείο 4kg (A+B) ISOMAT
6610-07-2008 6610-07-2008 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ (Λευκό). Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων με EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND. 100 τεμ./σακ. ISOMAT
6610-07-2009 6610-07-2009 EPOMAX-ANCHOR (Σκούρο γκρι). Συγκολλητικό υλικό 2 συστατικών μεθακρυλικής πολυεστερικής βάσης. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο. Κατάλληλο για την αγκύρωση οπλισμών, ράβδων, ντιζών κλπ. Φύσιγγα 330 ml ISOMAT
6610-07-3001 6610-07-3001 UNICRET Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1. σακκί 25kg Γκρί ISOMAT
6610-07-3002 6610-07-3002 UNICRET Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1. σακκί 25kg Λευκό ISOMAT
6610-07-3003 6610-07-3003 UNICRET-FAST (Λευκό). Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Ιδανικός για επιδιορθώσεις σε παλιές και νέες κατασκευές. Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδομή. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS Ι, W0 κατά ΕΝ 998-1. σακκί 25kg ISOMAT
6610-07-4001 6610-07-4001 δοχείο 1kg ISOMAT
6610-07-4002 6610-07-4002 FERROSEAL (καφεκόκκινο). Ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. δοχείο 5kg ISOMAT
6610-07-4003 6610-07-4003 DUROCRET (Γκρί). Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κλπ. σακκί 25kg ISOMAT
6610-07-4005 6610-07-4005 RAPICRET (Γκρι) Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. σακκί 25kg ISOMAT
6610-07-4006 6610-07-4006 MEGACRET-40 (Γκρι). Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. σακκί 25kg ISOMAT
6610-07-4007 6610-07-4007 MEGAGROUT-100 (Γκρι). Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, για επισκευές και ενισχύσεις. Κατάλληλο για κατασκευή μανδυών ή πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm. σακί 25kg ISOMAT
6610-07-4008 6610-07-4008 MEGAGROUT-101 (Γκρι). Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ακριβείας. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm. σακί 25kg ISOMAT
6611-07-0001 6611-07-0001 ADIPLAST (λευκό). Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων, όπως βελτίωση της πρόσφυσης, της ελαστικότητας, μείωση της συρρίκνωσης πήξης, μεγάλη αύξηση της αντοχής σε τριβές και σε χημικές επιδράσεις, ενίσχυση της στεγανότητας κλπ. Ιδανικό για τη δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. δοχείο 1kg ISOMAT
6611-07-0002 6611-07-0002 ADIPLAST (λευκό). Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων, όπως βελτίωση της πρόσφυσης, της ελαστικότητας, μείωση της συρρίκνωσης πήξης, μεγάλη αύξηση της αντοχής σε τριβές και σε χημικές επιδράσεις, ενίσχυση της στεγανότητας κλπ. Ιδανικό για τη δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. δοχείο 5kg ISOMAT
6611-07-0003 6611-07-0003 ADIPLAST (λευκό). Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων, όπως βελτίωση της πρόσφυσης, της ελαστικότητας, μείωση της συρρίκνωσης πήξης, μεγάλη αύξηση της αντοχής σε τριβές και σε χημικές επιδράσεις, ενίσχυση της στεγανότητας κλπ. Ιδανικό για τη δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. δοχείο 20kg ISOMAT
6611-07-0005 6611-07-0005 ASOLIT (καφέ σκούρο). Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων.Αντικαθιστά τον ασβέστη. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως αερακτικό - πλαστικοποιητής κονιαμάτων τοιχοποιίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3:T2, με Αρ.Πιστοποιητικού 0365-CPD-60.01/01.12.01/1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 50g/25kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις. 75g/25kg τσιμέντου για σοβάδες. δοχείο 20kg ISOMAT
6611-07-0006 6611-07-0006 ASOLIT (καφέ σκούρο). Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων.Αντικαθιστά τον ασβέστη. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως αερακτικό - πλαστικοποιητής κονιαμάτων τοιχοποιίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3:T2, με Αρ.Πιστοποιητικού 0365-CPD-60.01/01.12.01/1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 50g/25kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις. 75g/25kg τσιμέντου για σοβάδες. δοχείο 5kg ISOMAT
6611-07-0007 6611-07-0007 ASOLIT (καφέ σκούρο). Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων.Αντικαθιστά τον ασβέστη. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως αερακτικό - πλαστικοποιητής κονιαμάτων τοιχοποιίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3:T2, με Αρ.Πιστοποιητικού 0365-CPD-60.01/01.12.01/1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 50g/25kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις. 75g/25kg τσιμέντου για σοβάδες. δοχείο 1kg ISOMAT
6611-07-0008 6611-07-0008 ADINOL-DM (Υποκίτρινο). Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος με πλαστικοποιητικές ιδιότητες. Προστιθέμενο αδιαβροχοποιεί τις τσιμεντοκονίες, τους σοβάδες, το άοπλο σκυρόδεμα κλπ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1kg/100kg τσιμέντου για τσιμεντοκονίες. 1kg/100kg συνδετικού υλικού (τσιμέντο+ασβέστης) για σοβάδες ή 400-500g ανά χαρμανιά αναμικτήρα του 1/2 σάκου τσιμέντου. 0,8kg/100kg τσιμέντου για σκυρόδεμα. δοχείο 20kg ISOMAT
6611-07-0009 6611-07-0009 ADINOL-DM (Υποκίτρινο). Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος με πλαστικοποιητικές ιδιότητες. Προστιθέμενο αδιαβροχοποιεί τις τσιμεντοκονίες, τους σοβάδες, το άοπλο σκυρόδεμα κλπ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1kg/100kg τσιμέντου για τσιμεντοκονίες. 1kg/100kg συνδετικού υλικού (τσιμέντο+ασβέστης) για σοβάδες ή 400-500g ανά χαρμανιά αναμικτήρα του 1/2 σάκου τσιμέντου. 0,8kg/100kg τσιμέντου για σκυρόδεμα. δοχείο 5kg ISOMAT
6611-07-0010 6611-07-0010 ADIFLEX-B (λευκό). Ελαστικοποιητής κονιαμάτων. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού στις υδραυλικές κόλλες πλακιδίων (Isomat AK 20, Isomat AK 10 κλπ.), στο στεγανωτικό κονιάμα AQUAMAT, στις τσιμεντοκονίες κλπ. Απαραίτητο βοήθημα όπου υπάρχουν μικρομετακινήσεις του υποστρώματος λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5-10kg/σακί 25kg των AQUAMAT, Superfix AK20, Multifix AK10, ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό ελαστικοποίησης. δοχείο 10kg ISOMAT
6611-07-0011 6611-07-0011 PLASTIPROOF (καφέ σκούρο). Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως μειωτής νερού - ρευστοποιητής και ως μειωτής απορροφητικότητας τριχοειδούς σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T2 και Τ9, με Αρ. Πιστοποιητικού 0365-CPD-60.01/01.12.01/3. δοχείο 240kg ISOMAT
6611-07-0012 6611-07-0012 PLASTIPROOF (καφέ σκούρο). Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως μειωτής νερού - ρευστοποιητής και ως μειωτής απορροφητικότητας τριχοειδούς σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T2 και Τ9, με Αρ. Πιστοποιητικού 0365-CPD-60.01/01.12.01/3. δοχείο 20kg ISOMAT
6611-07-0013 6611-07-0013 BEVETOL-SPL (καφέ σκούρο). Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, D & G). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο Ν/Τ κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως υπερρευστοποιητής - επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T11.1 και T11.2. δοχείο 250kg ISOMAT
6611-07-0014 6611-07-0014 BEVETOL-SPL (καφέ σκούρο). Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, D & G). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο Ν/Τ κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως υπερρευστοποιητής - επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T11.1 και T11.2. δοχείο 20kg ISOMAT
6611-07-0015 6611-07-0015 REOTOL-SPL (καφέ σκούρο). Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, F). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο N/T κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T3.1 και T3.2. δοχείο 240kg ISOMAT
6611-07-0016 6611-07-0016 REOTOL-SPL (καφέ σκούρο). Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, F). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο N/T κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T3.1 και T3.2. δοχείο 20kg ISOMAT