Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Κατασκευαστής
6810-08-1002(Λ) 6810-08-1002(Λ) ΥΔΡΟΡΡΟΗ 125mm Λ-4m Gutter 4m Τεμάχιο RUUKKI
6810-08-2002(Κ) 6810-08-2002(Κ) ΥΔΡΟΡΡΟΗ 125mm Λ-4m Gutter 4m Τεμάχιο RUUKKI
6811-08-1002(Λ) 6811-08-1002(Λ) ΣΩΛΗΝΑ Φ87 Λ-2.5m Downpipe 2.5m Τεμάχιο RUUKKI
6811-08-2002(Κ) 6811-08-2002(Κ) ΣΩΛΗΝΑ Φ87 Λ-2.5m Downpipe 2.5m Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1001(Λ) 6812-08-1001(Λ) ΤΕΡΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ Φ125mm Δ ή Α Gutter end( universal) left or right Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1002(Λ) 6812-08-1002(Λ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡ. Φ125 Gutter joint Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1003(Λ) 6812-08-1003(Λ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡ. Φ125 (κοντό) Gutter bracket (short) Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1004 (Λ) 6812-08-1004 (Λ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡ. Φ125 (μακρύ) Gutter bracket (long) Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1005(Λ) 6812-08-1005(Λ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ Φ125 Gutter bracket adjustable Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1006(Λ) 6812-08-1006(Λ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡ. Φ125 Gutter bracket Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1007(Λ) 6812-08-1007(Λ) ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90° Corner - interior Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1008(Λ) 6812-08-1008(Λ) ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90° Corner - exterior Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1009(Λ) 6812-08-1009(Λ) ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 135° Corner int 135º Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1010(Λ) 6812-08-1010(Λ) ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 135° Corner ext 135º Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1011(Λ) 6812-08-1011(Λ) ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ ΥΔΡ. Φ125 Gutter outlet Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-1012 6812-08-1012 ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡ. ΡΥΘΜ. 100τεμ. Fixing set bracket adj. 100pcs Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2001(Κ) 6812-08-2001(Κ) ΤΕΡΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ Φ125mm Δ ή Α Gutter end( universal) left or right Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2002(Κ) 6812-08-2002(Κ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡ. Φ125 Gutter joint Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2003(Κ) 6812-08-2003(Κ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡ. Φ125 (κοντό) Gutter bracket (short) Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2004(Κ) 6812-08-2004(Κ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡ. Φ125 (μακρύ) Gutter bracket (long) Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2005(Κ) 6812-08-2005(Κ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ Φ125 Gutter bracket adjustable Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2006Κ) 6812-08-2006Κ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡ. Φ125 Gutter bracket Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2007(Κ) 6812-08-2007(Κ) ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90° Corner - interior Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2008(Κ) 6812-08-2008(Κ) ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90° Corner - exterior Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2009(Κ) 6812-08-2009(Κ) ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 135° Corner int 135º Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2010(Κ) 6812-08-2010(Κ) ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 135° Corner ext 135º Τεμάχιο RUUKKI
6812-08-2011(Κ) 6812-08-2011(Κ) ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ ΥΔΡ. Φ125 Gutter outlet Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-0001 6813-08-0001 ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛ. Downpipe bracket screw Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-1001(Λ) 6813-08-1001(Λ) ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ87 87° Bend Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-1002(Λ) 6813-08-1002(Λ) ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΩΛ. Φ87 Outlet pipe Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-1003(Λ) 6813-08-1003(Λ) ΗΜΙΤΑΦ ΣΩΛ. Φ87 45° Y-joint downpipe Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-1005(Λ) 6813-08-1005(Λ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛ. Φ87 (ξύλου) Downpipe bracket (wood) Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-1006(Λ) 6813-08-1006(Λ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛ. Φ87 (μπετού) Downpipe bracket (bricket) Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-1007(Λ) 6813-08-1007(Λ) ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤ. Water tunnel Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-1008(Λ) 6813-08-1008(Λ) ΜΟΥΦΑ ΣΩΛ. Well joint part extension Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-2001(Κ) 6813-08-2001(Κ) ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ87 87° Bend Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-2002(Κ) 6813-08-2002(Κ) ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΩΛ. Φ87 Outlet pipe Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-2003(Κ) 6813-08-2003(Κ) ΗΜΙΤΑΦ ΣΩΛ. Φ87 45° Y-joint downpipe Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-2005(Κ) 6813-08-2005(Κ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛ. Φ87 (ξύλου) Downpipe bracket (wood) Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-2006(Κ) 6813-08-2006(Κ) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛ. Φ87 (μπετού) Downpipe bracket (bricket) Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-2007(Κ) 6813-08-2007(Κ) ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤ. Water tunnel Τεμάχιο RUUKKI
6813-08-2008(Κ) 6813-08-2008(Κ) ΜΟΥΦΑ ΣΩΛ. Well joint part extension Τεμάχιο RUUKKI