Προϊόντα ››

Ξηρά Δόμηση

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Κατασκευαστής
6110-01-112520 6110-01-112520

Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ

Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-112525 6110-01-112525 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-112528 6110-01-112528 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.800X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-112530 6110-01-112530 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-165025 6110-01-165025 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.500X6,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 64τεμ. KNAUF
6110-01-165030 6110-01-165030 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X3.000X6,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 64τεμ. KNAUF
6110-01-195020 6110-01-195020 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.000X9,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 60τεμ. KNAUF
6110-01-195025 6110-01-195025 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.500X9,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 60τεμ. KNAUF
6110-01-195030 6110-01-195030 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X3.000X9,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 60τεμ. KNAUF
6110-01-212520 6110-01-212520 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212520 6110-01-212520 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212520 6110-01-212520 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212520 6110-01-212520 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212525 6110-01-212525 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212525 6110-01-212525 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212525 6110-01-212525 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212525 6110-01-212525 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212528 6110-01-212528 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X2.800X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212530 6110-01-212530 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212530 6110-01-212530 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212530 6110-01-212530 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-212530 6110-01-212530 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312520 6110-01-312520 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312520 6110-01-312520 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312520 6110-01-312520 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312520 6110-01-312520 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312525 6110-01-312525 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312525 6110-01-312525 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312525 6110-01-312525 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312525 6110-01-312525 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312528 6110-01-312528 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X2.800X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-312530 6110-01-312530 Πυράντοχη γυψοσανίδα Α DF 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-412520 6110-01-412520 Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης Aquapanel Outdoor 1.200X2.000X12,5mm Παλέτα 30τεμ. KNAUF
6110-01-412524 6110-01-412524 Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης Aquapanel Outdoor 1.200X2.400X12,5mm Παλέτα 30τεμ. KNAUF
6110-01-412528 6110-01-412528 Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης Aquapanel Outdoor 1.200X2.800X12,5mm Παλέτα 30τεμ. KNAUF
6110-01-512525 6110-01-512525 Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα DFH2 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-01-512530 6110-01-512530 Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα DFH2 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 50τεμ. KNAUF
6110-02-112520 6110-02-112520 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 60τεμ. NORGIPS
6110-02-112525 6110-02-112525 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 60τεμ. NORGIPS
6110-02-112530 6110-02-112530 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ Δέμα 60τεμ. NORGIPS
6110-06-612523 6110-06-612523 Τσιμεντοσανίδα μαγνησιακή 1.200X2.300X12,5mm Παλέτα 78τεμ. KNAUF
6112-01-11003 6112-01-11003 Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-100X50X0,5mm μήκος 3m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 80τεμ. KNAUF
6112-01-15003 6112-01-15003 Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-50X50X0,5mm μήκος 3m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 120τεμ. KNAUF
6112-01-15004 6112-01-15004 Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-50X50X0,5mm μήκος 4m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 120τεμ. KNAUF
6112-01-17503 6112-01-17503 Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-75X50X0,5mm μήκος 3m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 120τεμ. KNAUF
6112-01-17504 6112-01-17504 Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-75X50X0,5mm μήκος 4m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 120τεμ. KNAUF
6112-01-21003 6112-01-21003 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-100X40X0,5mm μήκος 3m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 80τεμ. KNAUF
6112-01-21004 6112-01-21004 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-100X40X0,5mm μήκος 4m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 80τεμ. KNAUF
6112-01-25003 6112-01-25003 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-50X40X0,5mm μήκος 3m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 128τεμ. KNAUF
6112-01-25004 6112-01-25004 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-50X40X0,5mm μήκος 4m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 128τεμ. KNAUF
6112-01-27503 6112-01-27503 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-75X40X0,5mm μήκος 3m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 120τεμ. KNAUF
6112-01-27504 6112-01-27504 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-75X40X0,5mm μήκος 4m Δέμα 8τεμ. Παλέτα 120τεμ. KNAUF
6112-01-31003 6112-01-31003 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2mm για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-100x40x2 μήκος 3m Δέμα 4τεμ. KNAUF
6112-01-35003 6112-01-35003 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2mm για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-50x40x2 μήκος 3m Δέμα 6τεμ. KNAUF
6112-01-35004 6112-01-35004 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2mm για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-50x40x2 μήκος 4m Δέμα 6τεμ. KNAUF
6112-01-37503 6112-01-37503 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2mm για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-75x40x2 μήκος 3m Δέμα 4τεμ. KNAUF
6112-01-37504 6112-01-37504 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2mm για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-75x40x2 μήκος 4m Δέμα 4τεμ. KNAUF
6112-01-4003 6112-01-4003 Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 3m Δέμα 12τεμ. Παλέτα 180τεμ. KNAUF
6112-01-4004 6112-01-4004 Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 4m Δέμα 12τεμ. Παλέτα 180τεμ. KNAUF
6112-01-4005 6112-01-4005 Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 5m Δέμα 12τεμ. Παλέτα 180τεμ. KNAUF
6112-01-5003 6112-01-5003 Amfil Ανισοσκελής περιμετρικός οδηγός UD κατά ΕΝ14195 UD-37X28X18X0,5mm μήκος 3m Δέμα 24τεμ. Παλέτα 504τεμ. KNAUF
6112-01-6001 6112-01-6001 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 2,5m Δέμα 25τεμ. KNAUF
6112-01-6002 6112-01-6002 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 2,8m Δέμα 25τεμ. KNAUF
6112-01-6003 6112-01-6003 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 3m Δέμα 25τεμ. KNAUF
6112-01-6006 6112-01-6006 Εύκαμπτο πλαστικό PVC γωνιόκρανο με εγκοπές 32/32/0,5mm μήκος 3m Δέμα 25τεμ. KNAUF
6112-01-6007 6112-01-6007 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5mm μήκος 2,75m Δέμα 25τεμ. KNAUF
6112-01-6008 6112-01-6008 Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 60x90x25 AQUAPANEL- THERMOPROSOPSIS μήκος 2,5m Κουτί 100τεμ. KNAUF
6112-01-6009 6112-01-6009 Εύκαμπτο γωνιόκρανο χωρίς αντιαλκαλικό πλέγμα 24Χ24mm, για καμπύλες εφαρμογές, μήκος 3m Κουτί 25τεμ. KNAUF
6112-01-6010 6112-01-6010 Προφίλ απόληξης L 14X23Χ3000mm Κουτί 50τεμ. KNAUF
6112-04-31003 6112-04-31003 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2mm UA-100x40x2 μήκος 3m Κουτί 50τεμ. KNAUF
6112-04-35003 6112-04-35003 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2mm UA-50x40x2 μήκος 3m Κουτί 50τεμ. KNAUF
6112-04-37503 6112-04-37503 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2mm UA-75x40x2 μήκος 3m Κουτί 50τεμ. KNAUF
6112-04-6010 6112-04-6010 Γωνιόκρανο Π ενίσχυσης ακμών γυψοσανίδας μήκος 3m Δέμα 30τεμ. KNAUF
6112-04-7003 6112-04-7003 Περιμετρική γωνία 31/31 μήκος 3m Δέμα 20τεμ. Παλέτα 600τεμ. KNAUF
6113-01-1001 6113-01-1001 Uniflott υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας 5 kg/σακκί Παλέτα 200τεμ. KNAUF
6113-01-1002 6113-01-1002 Uniflott υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας 25 kg/σακκί Παλέτα 42τεμ. KNAUF
6113-01-1003 6113-01-1003 Uniflott Ανθυγρό - Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης ανθυγρών γυψοσανίδων 5 kg/σακκί Παλέτα 200τεμ. KNAUF
6113-01-1004 6113-01-1004 Fugenfueller - Leicht EN 13963 Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων 5 kg/σακκί Παλέτα 108τεμ. KNAUF
6113-01-1005 6113-01-1005 Fugenfueller - Leicht EN 13963 Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων 25 kg/σακκί Παλέτα 40τεμ. KNAUF
6113-01-1006 6113-01-1006 Knauf F2F Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος 28kg/δοχείο Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6113-01-1007 6113-01-1007 Finish Pastos Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος γυψοσανίδας 20 kg/δοχείο Παλέτα 33δοχ. KNAUF
6113-01-1008 6113-01-1008 Perlfix Υλικό επικόλλησης γυψοσανίδων και πανέλων γυψοσανίδων 30 kg/σακκί Παλέτα 40τεμ. KNAUF
6113-01-1009 6113-01-1009 Aquapanel Betocoat υλικό αρμολόγησης και βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων 15kg Παλέτα 33δοχ. KNAUF
6113-01-1010 6113-01-1010 Aquapanel Betocoat υλικό αρμολόγησης και βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων 5kg Παλέτα 80δοχ. KNAUF
6113-01-1011 6113-01-1011 Sheetrock All purpose (πράσινος) δοχείο 6kg. Πάστα σπατουλαρίσματος γενικής χρήσεως Παλέτα 120δοχ. KNAUF
6113-01-1012 6113-01-1012 Sheetrock All purpose (πράσινος) δοχείο 25kg. Πάστα σπατουλαρίσματος γενικής χρήσεως Παλέτα 42δοχ. KNAUF
6113-01-1013 6113-01-1013 Sheetrock All purpose (πράσινος) σακί 20kg. Πάστα σπατουλαρίσματος γενικής χρήσεως Παλέτα 60σακιά. KNAUF
6113-01-1014 6113-01-1014 Sheetrock plus 3 (μπλέ) δοχείο 20kg. Ελαφριά πάστα σπατουλαρίσματος γενικής χρήσεως Παλέτα 42δοχ. KNAUF
6113-01-1015 6113-01-1015 Sheetrock plus 3 (μπλέ) σακί 18kg. Ελαφριά πάστα σπατουλαρίσματος γενικής χρήσεως Παλέτα 60σακιά. KNAUF
6113-01-1016 6113-01-1016 Sheetrock Finitura (πορτοκαλί) δοχείο 6kg. Πάστα φινιρίσματος γενικής χρήσεως. Παλέτα 120δοχ. KNAUF
6113-01-1017 6113-01-1017 Sheetrock Finitura (πορτοκαλί) δοχείο 25kg. Πάστα φινιρίσματος γενικής χρήσεως. Παλέτα 30δοχ. KNAUF
6113-01-2003 6113-01-2003 Tiefengrund plus αστάρι βαφής, συνθετικών ρητινών, χωρίς διαλύτες, για αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών 15 lt/δοχείο Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6113-01-3001 6113-01-3001 Χαρτοταινία αρμού Kurt υψηλής αντοχής 25 m Κουτί 20 ρολά KNAUF
6113-01-3002 6113-01-3002 Αυτοκόλλητη δικτυωτή ϋαλοταινία αρμού 20 m Κουτί 48 ρολά KNAUF
6113-01-3003 6113-01-3003 Αυτοκόλλητη δικτυωτή ϋαλοταινία αρμού 90 m Κουτί 24 ρολά KNAUF
6113-01-3005 6113-01-3005 Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία 50mmx30m Κουτί 18 ρολά KNAUF
6113-01-3006 6113-01-3006 Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία 70mmx30m Κουτί 12 ρολά KNAUF
6113-01-3007 6113-01-3007 Aquapanel αντιαλκαλική υαλοταινία αρμού τσιμεντοσανίδας 10cmX50m Κουτί 250τεμ. KNAUF
6113-01-3008 6113-01-3008 Aquapanel Εξωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα 200gr/m² 1X50m Κουτί 250τεμ. KNAUF
6113-01-3009 6113-01-3009 Aquapanel Stucco Wrap διαπνέουσα μεμβράνη στεγάνωσης 1,50X75,00m Κουτί 16τεμ. KNAUF
6113-01-3010 6113-01-3010 Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία 95mmx30m Κουτί 10 ρολά KNAUF
6114-01-1025 6114-01-1025 Αιχμηρή βίδα Knauf TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7mm TN25mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-1035 6114-01-1035 Αιχμηρή βίδα Knauf TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7mm TN35mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-104213 6114-01-104213 Αιχμηρή βίδα Knauf LN με ίσια κεφαλή (Flat head) LN4,2X13mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-104225 6114-01-104225 Aquapanel Maxi screw Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας 500 ώρες τεστ σε αλατόνερο ΤΝ4,2Χ25mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-104239 6114-01-104239 Aquapanel Maxi screw Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας 500 ώρες τεστ σε αλατόνερο ΤΝ4,2Χ39mm Κουτί 500τεμ. KNAUF
6114-01-1045 6114-01-1045 Αιχμηρή βίδα Knauf TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7mm TN45mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-1055 6114-01-1055 Αιχμηρή βίδα Knauf TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7mm TN55mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-1125 6114-01-1125 Τρυπανόβιδα Knauf TΒ για πάχος λαμαρίνας από 0,7mm έως 2,25mm TB25mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-1135 6114-01-1135 Τρυπανόβιδα Knauf TΒ για πάχος λαμαρίνας από 0,7mm έως 2,25mm TB35mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-114213 6114-01-114213 Τρυπανόβιδα Knauf LB με ίσια κεφαλή (Flat head) LB 4,2x13mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-114225 6114-01-114225 Aquapanel Maxi screw τρυπανόβιδα τσιμεντοσανίδας 500 ώρες τεστ σε αλατόνερο ΤΒ4,2Χ25mm Κουτί 250τεμ. KNAUF
6114-01-114239 6114-01-114239 Aquapanel Maxi screw τρυπανόβιδα τσιμεντοσανίδας 500 ώρες τεστ σε αλατόνερο ΤΒ4,2Χ39mm Κουτί 250τεμ. KNAUF
6114-01-1145 6114-01-1145 Τρυπανόβιδα Knauf TΒ για πάχος λαμαρίνας από 0,7mm έως 2,25mm TB45mm Κουτί 1000τεμ. KNAUF
6114-01-20635 6114-01-20635 Νάϋλον εκτονούμενο βύσμα με καρφί για στερέωση στρωτήρων και ορθοστατών K 6/35 Κουτί 100τεμ. Πακέτο 18 κουτιά KNAUF
6114-01-20650 6114-01-20650 Νάϋλον εκτονούμενο βύσμα με καρφί για στερέωση στρωτήρων και ορθοστατών K 6/50 Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-20658 6114-01-20658 Μεταλλικό βύσμα ανάρτησης φορτίων 6/16 για μονή γυψοσανίδα Κουτί 50τεμ. KNAUF
6114-01-20671 6114-01-20671 Μεταλλικό βύσμα ανάρτησης φορτίων 6/32 για διπλή γυψοσανίδα Κουτί 50τεμ. KNAUF
6114-01-20880 6114-01-20880 Νάϋλον εκτονούμενο βύσμα με καρφί για στερέωση στρωτήρων και ορθοστατών L 8/80 Κουτί 50τεμ. Πακέτο 9 κουτιά KNAUF
6114-01-3001 6114-01-3001 Ταχεία ανάρτηση χωρίς ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27 Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-3002 6114-01-3002 Άμεση ανάρτηση Π για CD-Προφίλ 60/27/1200 μήκος σκελών 12cm Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-3003 6114-01-3003 Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα με υποδοχή Πακέτο 20 κουτιά KNAUF
6114-01-3004 6114-01-3004 Ταχεία ανάρτηση με ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27 Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-3005 6114-01-3005 Άμεση ανάρτηση Π για CD-Προφίλ 60/27/1200 μήκος σκελών 20cm KNAUF
6114-01-3101 6114-01-3101 Ντίζα ανάρτησης με κρίκο μήκος 250mm Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-3102 6114-01-3102 Ντίζα ανάρτησης με κρίκο μήκος 500mm Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-3103 6114-01-3103 Ντίζα ανάρτησης με κρίκο μήκος 750mm Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-3104 6114-01-3104 Ντίζα ανάρτησης με κρίκο μήκος 1000mm Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-3105 6114-01-3105 Ντίζα ανάρτησης με κρίκο μήκος 1500mm Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-4001 6114-01-4001 Knauf Multi Συνδετήρας Μ & πολυσυνδετήρας για οδηγό CD 60/27 Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-4002 6114-01-4002 Συνδετήρας Π για CD-Προφίλ 60/27 Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-4003 6114-01-4003 Συνδετήρες Τ για CD-Προφίλ 60/27 Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-01-4004 6114-01-4004 Συνδετήρας Χ για CD-Προφίλ 60/27 Κουτί 50τεμ. KNAUF
6114-01-4101 6114-01-4101 Πεταλούδα προέκτασης για ντίζα ανάρτησης Κουτί 100τεμ. KNAUF
6114-03-1025 6114-03-1025 Αιχμηρή βίδα Wurth TN25mm Κουτί 1000τεμ. WURTH
6114-03-1035 6114-03-1035 Αιχμηρή βίδα Wurth TN35mm Κουτί 1000τεμ. WURTH
6114-03-1125 6114-03-1125 Τρυπανόβιδα Wurth TB25mm Κουτί 1000τεμ. WURTH
6114-03-1135 6114-03-1135 Τρυπανόβιδα Wurth TB35mm Κουτί 1000τεμ. WURTH
6114-24-1025 6114-24-1025 Αιχμηρή βίδα Kohlner TN25mm Κουτί 1000τεμ. KOHLNER
6114-24-1035 6114-24-1035 Αιχμηρή βίδα Kohlner TN35mm Κουτί 1000τεμ. KOHLNER
6114-24-1125 6114-24-1125 Τρυπανόβιδα Kohlner TB25mm Κουτί 1000τεμ. KOHLNER
6114-24-1135 6114-24-1135 Τρυπανόβιδα Kohlner TB35mm Κουτί 1000τεμ. KOHLNER
6114-24-20635 6114-24-20635 Βύσμα γυψ/δας FX-N-06C035 Κουτί 100τεμ.
6114-24-20645 6114-24-20645 Βύσμα γυψ/δας FX-N-06C045 Κουτί 100τεμ.
6115-01-1001 6115-01-1001 Planet 595X595X13mm άκρα SK (τετράγωνα) Κουτί 18τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1002 6115-01-1002 Filigran 595X595X13mm άκρα SK (τετράγωνα) Κουτί 18τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1003 6115-01-1003 Orbit 595X595X13mm άκρα SK (τετράγωνα) Κουτί 16τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1004 6115-01-1004 Feinfresko - Saturn 595X595X15mm άκρα SK (τετράγωνα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1005 6115-01-1005 Feinfresko - Saturn 595X595X15mm άκρα VT-24 (πατούρα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1006 6115-01-1006 Feinfresko - Saturn 595X595X15mm άκρα VT-15 (πατούρα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1007 6115-01-1007 Schlicht (Plain) 595X595X15mm άκρα SK (τετράγωνα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1008 6115-01-1008 Schlicht (Plain) 595X595X15mm άκρα VT-24 (πατούρα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1009 6115-01-1009 Schlicht (Plain) 595X595X15mm άκρα VT-15 (πατούρα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 44κουτ. KNAUF
6115-01-1010 6115-01-1010 Feinstratos 595X595X15mm άκρα SK (τετράγωνα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 40κουτ. KNAUF
6115-01-1011 6115-01-1011 Feinstratos 595X595X15mm άκρα VT-24 (πατούρα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 40κουτ. KNAUF
6115-01-1012 6115-01-1012 Feinstratos 595X595X15mm άκρα VT-15 (πατούρα) Κουτί 14τεμ. Παλέτα 40κουτ. KNAUF
6115-01-1013 6115-01-1013 Γυψόπλακες Tiles Artemis 600x600 9mm PVC λευκό Κουτί 8τεμ. KNAUF
6115-01-1201 6115-01-1201 Aurora SQ 600x600 12mm Κουτί 16τεμ. USG
6115-01-1202 6115-01-1202 Europa SQ 600x600 12mm Κουτί 16τεμ. USG
6115-01-1203 6115-01-1203 Fissured Class A SQ 600x600 15mm Κουτί 12τεμ. USG
6115-01-1204 6115-01-1204 Radar SQ 600x600 15mm Κουτί 12τεμ. USG
6115-01-1205 6115-01-1205 Radar SLT 600x600 15mm Κουτί 12τεμ. USG
6115-01-1206 6115-01-1206 Olympia II Class A SQ 600x600 15mm Κουτί 12τεμ. USG
6115-01-1207 6115-01-1207 Olympia II Class A SLT, FL 600x600 15mm Κουτί 12τεμ. USG
6115-24-1001 6115-24-1001 FERIA UNPERF. BOARD ΣΑΓΡΕ 600x600x14mm Κουτί 16τεμ. USG
6115-24-10011 6115-24-10011 FERIA UNPERF. TEGULAR 600x600x14mm Κουτί 16τεμ. USG
6115-24-1002 6115-24-1002 ALERIA BOARD ΣΚΟΥΛΗΚΙ 600x600x14mm Κουτί 16τεμ. USG
6115-25-20060 6115-25-20060 Δευτερεύων οδηγός μήκος 0,6m Δέμα 75τεμ. 0,86m/m² USG
6115-25-20120 6115-25-20120 Δευτερεύων οδηγός μήκος 1,2m Δέμα 50τεμ. 1,67m/m² USG
6115-25-20375 6115-25-20375 Κύριος οδηγός μήκος 3,75m Δέμα 25τεμ. 0,86m/m² USG
6115-25-21060 6115-25-21060 Δευτερεύων οδηγός μήκος 0,6m Δέμα 75τεμ. 0,86m/m² USG
6115-25-21120 6115-25-21120 Δευτερεύων οδηγός μήκος 1,2m Δέμα 50τεμ. 1,67m/m² USG
6115-25-21375 6115-25-21375 Κύριος οδηγός μήκος 3,75m Δέμα 25τεμ. 0,86m/m² USG
6115-25-22001 6115-25-22001 Περιμετρική γωνία 24x24 μήκος 3.05m Δέμα 40τεμ. 0,85m/m² USG
6115-25-22002 6115-25-22002 Περιμετρική γωνία 20x20 μήκος 3.05m Δέμα 50τεμ. 0,85m/m² USG
6120-01-2002 6120-01-2002 Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 200X200mm KNAUF
6120-01-2003 6120-01-2003 Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300Χ300mm KNAUF
6120-01-2004 6120-01-2004 Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400Χ400mm KNAUF
6120-01-2005 6120-01-2005 Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500Χ500mm KNAUF
6120-01-2006 6120-01-2006 Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600Χ600mm KNAUF
6412-01-00050 6412-01-00050 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 60 χρώμα λευκό 50mm Δέμα 12τεμ. KNAUF
6412-01-00070 6412-01-00070 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 60 χρώμα λευκό 70mm Δέμα 8τεμ. KNAUF
6412-01-00080 6412-01-00080 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 60 χρώμα λευκό 80mm Δέμα 7τεμ. KNAUF
6412-01-10050 6412-01-10050 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS NEOPOR EPS 80 γραφιτούχο, χρώμα γκρι 50mm Δέμα 8τεμ. KNAUF
6412-01-10070 6412-01-10070 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS NEOPOR EPS 80 γραφιτούχο, χρώμα γκρι 70mm Δέμα 6τεμ. KNAUF
6412-01-10080 6412-01-10080 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS NEOPOR EPS 80 γραφιτούχο, χρώμα γκρι 80mm Δέμα 5τεμ. KNAUF
6412-01-10100 6412-01-10100 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS NEOPOR EPS 80 γραφιτούχο, χρώμα γκρι 100mm Δέμα 4τεμ. KNAUF
6414-01-1001 6414-01-1001 THERMOPROSOPSIS multi 25kg/σακκί Γκρί υλικό βάσεως τσιμέντου και ορυκτών, κατάλληλο για την επικόλληση και το βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών κατα ΕΝ 998-1:2003. Κατανάλωση: ~4-6kg/m² ως υλικό επικόλλησης, ~7kg/m² ως βασικό επίχρισμα πάχους 5mm Παλέτα 40σακ. KNAUF
6414-01-2001 6414-01-2001 THERMOPROSOPSIS white 25kg/σακκί Λευκό υλικό βάσεως τσιμέντου και ορυκτών, κατάλληλο για το τελικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών κατα ΕΝ 998-1:2003. Κατανάλωση: ~3kg/m² ως τελικό επίχρισμα πάχους 2mm Παλέτα 40σακ. KNAUF
6414-01-2002 6414-01-2002 PASTOL Flex, 20kg/δοχείο Οργανικό ετοιμόχρηστο υλικό, κατάλληλο το βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών κατα ΕΝ 15824. Κατανάλωση: ~2,8kg/m² ως βασικό επίχρισμα πάχους 2mm Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2003 6414-01-2003 ADDI S 1,5 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο ακρυλικό υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 1,5mm για τεχνοτροπία "τριφτό". Κατανάλωση: ~2,4kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2004 6414-01-2004 ADDI S 2,0 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο ακρυλικό υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 2,0mm για τεχνοτροπία "τριφτό". Κατανάλωση: ~2,7kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2005 6414-01-2005 ADDI S 3,0 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο ακρυλικό υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 3,0mm για τεχνοτροπία "τριφτό". Κατανάλωση: ~3,6kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2006 6414-01-2006 ADDI R 2,0 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο ακρυλικό υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 2,0mm για τεχνοτροπία "γραφιάτο". Κατανάλωση: ~2,6kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2007 6414-01-2007 ADDI R 3,0 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο ακρυλικό υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 3,0mm για τεχνοτροπία "γραφιάτο". Κατανάλωση: ~3,2kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2008 6414-01-2008 CONNI S 1,0 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 1,0mm για τεχνοτροπία "τριφτό" ή "ελεύθερης σχεδίασης". Κατανάλωση: Για "τρφτό" ~1,4kg/m², για "ελεύθερης σχεδίασης" ~3,3kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2009 6414-01-2009 CONNI S 1,5 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 1,5mm για τεχνοτροπία "τριφτό". Κατανάλωση: ~2,4kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2010 6414-01-2010 CONNI S 2,0 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 2,0mm για τεχνοτροπία "τριφτό". Κατανάλωση: ~2,7kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-2011 6414-01-2011 CONNI S 3,0 25kg/δοχείο Λευκό ετοιμόχρηστο σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος σε κοκκομετρία 3,0mm για τεχνοτροπία "τριφτό". Κατανάλωση: ~3,6kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6414-01-3001 6414-01-3001 QUARZGRUND 15kg/δοχείο Λευκό αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή λευκού διακοσμητικού οργανικού επιχρίσματος addi, Cornni, Butz. Κατανάλωση: ~0,20kg/m² Παλέτα 24δοχ. KNAUF
6415-01-1001 6415-01-1001 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ALU 50x2500mm Τεμάχιο KNAUF
6415-01-1002 6415-01-1002 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ALU 80x2500mm KNAUF
6415-01-2001 6415-01-2001 Γωνιόκρανο AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS με αντιαλκαλικό πλέγμα 100x100mm 2,5m Κουτί 100τεμ. KNAUF
6415-01-2002 6415-01-2002 Προφίλ νεροστλάκτη AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS με αντιαλκαλικό πλέγμα 2,5m Κουτί 10τεμ. KNAUF
6415-01-3001 6415-01-3001 ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΤΚ U THERMOPROSOPSIS-90mm Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm. Κατανάλωση: 4-6τμ./m² Κουτί 200τεμ. KNAUF
6415-01-3002 6415-01-3002 ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΤΚ U THERMOPROSOPSIS-110mm Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm. Κατανάλωση: 4-6τμ./m² Κουτί 200τεμ. KNAUF
6415-01-3003 6415-01-3003 ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΤΚ U THERMOPROSOPSIS-130mm Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm. Κατανάλωση: 4-6τμ./m² Κουτί 200τεμ. KNAUF
6415-01-3004 6415-01-3004 ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΤΚ U THERMOPROSOPSIS-150mm Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm. Κατανάλωση: 4-6τμ./m² Κουτί 200τεμ. KNAUF
6415-01-4001 6415-01-4001 Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης THERMOPROSOPSIS Ρολλό 50x1m Βάρος 160gr/m² Κουτί 30ρολ. KNAUF
6610-07-1006 6610-07-1006 JOINT-FILLER Υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων Ρητινούχο, ινοπλισμένο υλικό τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλο για αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων 20kg Παλέτα 54σακ. KNAUF